Carta de servicios

Zerbitzuen gutuna

Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentua

Helburuak

Gure asmoa ikaslegoa osorik hezitzea da, familien eta beste instituzioen lankidetasunean, gure portaera eta jarrerarako erreferentzia moduan balio diren ikasketa eta balore demokratikoetan:

- Kalitatea, ongi egindako lana eta hobekuntza iraunkorra, bai pertsonal mailan bai talde eta instituzional mailan, berdintzen dugu.
- Zientzi-zehaztasunez eta taldean lan egingo dugu, ahalik eta parte hartze, ekarpen, efikazia,gozamen eta etekin gehien gure lanean lortzen.
- Adierazlekin lan egingo dugu, ebidentzietan oinarrituko gara eta datuetan oinarritutako kudeaketa errazten duten tresnak erabiliko ditugu.

Balioak

Helburu honekin bere lan estrategiak eta ekintza planak garatzen ditu eta gure jarreran balore hauek hartzen ditugula oinarri:

• Kalitatea, ongi egindako lana eta hobekuntza iraunkorra, bai pertsonal mailan bai talde eta instituzional mailan, berdintzen dugu.

• Zientzi-zehaztasunez eta taldean lan egingo dugu, ahalik eta parte hartze, ekarpen, efikazia,gozamen eta etekin gehien gure lanean
lortzen.

• Adierazlekin lan egingo dugu, ebidentzietan oinarrituko gara eta datuetan oinarritutako kudeaketa errazten duten tresnak erabiliko
ditugu.

Zein zerbitzu eskaintzen dugu?

Hezkuntza eskaintza

Haur Hezkuntza (3-6 urte) eta Lehen Hezkuntza (6-12 urte)
o A-PAI eredua: Hezkuntza eleanitza gaztelania-ingelera-euskara.
o D-PAI eredua: Hezkuntza eleanitza euskara-ingelera-gaztelania.
o G-PAI eredua: Hezkuntza elebiduna gaztelania-ingelera.

Planak eta proiektuak

- Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua: Misioa, Xedea, Baloreak, Tutoretza, Aniztasunari Arreta,
Elkarbizitza, Formakuntza, Baliabideen Erabilera Arduratsua eta Berdintasuna.
- Estrategiko Plana
- Hobekuntzarako Urteko plana.
- Hizkuntz Proiektua.
- Hezkuntz Sozioemozional plana.
- Gela Inklusiboa

Instalazioak

- Gelak: Psikomotrizitatea, Musika, Inklusiboa, Erabilpen Anitzekoa, Informatika, Liburutegia, Logopedia, Pedagogia Terapeutikoa, Laguntza eta Indartzea.
- Kirol instalazioak: Polikiroldegia.
- Jantokia

Jarduerak

- Osagarriak: Eguberria, Eskola arteko lehiaketa, Santa Ageda, Inauteriak, Eskolako Agenda 21...
- Eskola kanpokoak: Hizkuntzak, Xakea, Musika hastapenak, Aurre kirolak, Robotika, Informatika...

Oinarrizko zerbitzuak

- Orientazio Zerbitzua: orientatzailea, logopeda, pedagogia terapeutiko irakaslegoa, aniztasunari
laguntzeko irakaslegoa eta zaintzailea (behar izanez gero) Banakako arreta.
- Haurtzaindegia.
- Eskola Garraioa.
- Jantokia.


Konpromiso eta adierazleak

http://cpnoain.educacion.navarra.es/blog/ofertaeducativa/

  Konpromisoak Adierazleak
1 Familien beharrak betetzen dituzten zerbitzuak erakunde ezberdinekin antolatzea eta koordinatzea (jantokia, garraioa eta haurtzaindegia). Zerbitzu bakoitzarekiko familien asetze maila 7 baino gehiago.
2 Familiekin batera ikaslegoari baloreetan oinarritutako formakuntza ematea. Formakuntzarekiko familien asetze maila 7 baino gehiago.
3 Akademikoki emaitza onak izatea. Ikaslegoaren %80ak arlo guztiak gainditurik promozionatzen du.
4 Banakako tutoretza lana eskaintzea. Familien %80ak ikasturtean bi elkarrizketa izaten ditu tutorearekin.
5 Elkarbizitzarako egoera egokia bultzatzea. Elkarbizitzarekiko heziketa komunitatearen asetze maila 7 baino gehiago.
6 Kalitate kudeaketa sistema hobekuntza jarraitua prozesu bezala mantentzea. IKKSren zertifikatua berritzea
7 Beste erakunde eta kanpoko organismoekin itunak bultzatzea. Erakunde ezberdinekin adostutako jardueren %80a

Zerbitzuen gutuna kudeatzea

Konpromisoak betetzeko bermeak

Kalitate kudeaketa sistemaren bidez Ikastetxeak konpromisoak betetzearen aldizkako jarraipen eta kontrola egiten du.
Helburuak ez betetzekotan, ikastetxeak badu dagozkion konponketa ekintzak hartzeko estandarizatutako prozedura.

Araudia

Gure zentrua eskeintzen dituen irakaskuntzen arautegi erregulatzailea Nafar Gobernuaren Hezkuntza Departamentuko web orrian dago:
http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/curriculos-y-normativa


Zerbitzuaren erabilera arduratsua

Eskubideak

- Eskubideen eta funtsezko askatasuneen errespetuan eta bizikidetzaren abiaburu
demokratikoetan oinarritutako heziketa jasotzea.
- Nortasunaren garapenera laguntzen duen osoko heziketa jasotzea.
- Errespetatua izatea.
- Objektibotasunez baloratua izatea.
- Ikastetxearen bizitzan parte hartzea.
- Aukera berdintasunean hezitzea eta gizartearen babesa izatea.
- Osasunaren babesa eta sustapena.
- Jasotako heziketak gizon eta emakumeen arteko eskubide
eta aukera berdintasunaren helburuak gehitu ditzala.

Betebeharrak

- Ikastea, ikasleen funtsezko betebeharra.
- Irakaslegoaren eta zuzendaritzaren heziketako lana eta nagusitza errespetatzea, baita ere
heziketa taldeko beste pertsonen edo zerbitzuak egiten dituztenen jarraibideei kasu egitea.
- Ikastetxeko elkarbizitzaren hobekuntzan eta ikasteko giro ona eskurapenean modu baikorrean
parte hartzea, bai gelan bai ikastetxe osoan.
- Pertsonak errespetatzea.
- Janzkera eta norberako garbitasun egokiaz ikastetxera joatea.
- Modu egokian instalazioak, ekipamendua, altzariak eta ikastetxeko materialak erabiltzea eta
iraunaraztea, baita bere ingurukoa eta eskolako garraioarena ere.


Komunikazio mekanismoak

Iradokizunak, kexak eta erreklamazioak

Aurkezpena: ikastetxeko IKEE (Iradokizunak, Kexak, Erreklamazioak eta Eskerrak) kutxan darabilgun Inprimakien bitartez; pertsonalki; postaz; posta elektronikoz edo gogobetetze inkestetako hobekuntzen atalean.

Parte-hartze bideak

Elkargoaren organoak: Eskola Kontseilua (Batzordeak: Ekonomikoa, Kalitatea, Berdintasuna, Energetikoa eta Elkarbizitza)
Gurasoen elkarteak: Apyma San Miguel eta Eraiki Guraso Elkartea.
Gelako ordezkoak: Lehen Hezkuntzako Hirugarren Zikloko taldeko senideak eta ikaslegoa.
Gogobetetze inkestak.

Komunikazio bideak

Tutorearekin, irakasleekin zein zuzendaritza taldearekin banakako elkarrizketak.
Gutunen eta euskarri informatikoen bidez: EDUCA, EMAIL y WEB
Zerbitzuen Gutunaren adierazleen emaitzak iragarki taulan.


Eguneratze data

2017ko urtarrilaren 24a
Nafarroako ikastetxeen kalitate sare bateko kideak gara. Gure kudeaketa sistemaren etengabeko hobekuntza bultzatzen dugu