Carta de servicios

Zerbitzuen gutuna

Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentua

Helburuak

• Kalitatezko hezkuntza sustatzen duen eskola, prestakuntza akademiko onarekin bizitzarako pertsona aktibo eta konpetenteak hezteko.
• Euskerarekin eta gure kulturarekin konprometituta dagoen eskola; gure kulturaren aberastasuna estimatzen erakusten duena.
• Gure proiektu komuna garatzeko, eskolako komunikatea osatzen duten estamentu guztien koordinazio eraginkorra sustatzen
duen eskola.
• Eskolan parte hartzen dugun guztion errespetuzko harremanak sustatuko ditugu, bizikidetza ona lortzeko.
• Gaur egungo metodologia berriei egokitutako eskola.-
• Teknologia berriak ikasleen ikasketa prozesuan garrantzizko tresna izatea eta hauen erabileran konpetenteak diren ikasleak hezitzea.
• Kudeaketa ona duen eskola.

Balioak

Elorri Ikastetxeak holako ikastetxea izatea nahi du eta horren alde arituko da:
• Jendarteari irekia eta herrian uztartutako eskola. Jendarteak planteatzen dituen erronkei egokituko dena.
• Ikasleen artean euskararen erabilera bultzatzen duen eskola.
• Norbere buruarekiko, besteekiko eta inguruarekiko errespetua landuz bizikidetza positiboa bultzatzen duen eskola.
• Emaitza akademikoak gero eta hobeak dituen eskola, horretarako irakaskuntza-ikaskuntza prozesuak sendoki garatuta dituelarik.
• Eleaniztasunerantz bidea jorratuko duen eskola.
• IKTak oinarrizko tresna eguneroko lanean.

Zein zerbitzu eskaintzen dugu?

Hezkuntza eskaintza

• D eredua (arlo guztiak euskaraz murgiltze prozesuari jarraituz)
• Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako ikasketak (3 – 12 urte bitarte)
• Ingelesa Haur Hezkuntzako bigarren mailatik aurrera.
• Gaztelania Lehen Hezkuntzako hirugarren mailatik aurrera.

Planak eta proiektuak

• Hobekuntza plana.
• Aniztasun plana: laguntzak, bikoizketak eta indartze saioak.
• Ikastetxeko Kalitatea Kudeaketarako Sistema.
• Prestakuntza plana.
• Bizikidetza plana.
• Eskola sozio-emozionala.
• Euskara: "Euskaraz harremanatzen gara".
• Hiri baratza.
• Inguruarekiko konpromezua: birziklapena, kontsumoa gutxitzeko ekintzak.
• Orientazio eta tutoretza plana.


Instalazioak

• Jantokia.
• Liburutegia.
• Areto nagusia.
• Ordenagailu gela eta IKT gela.
• Kirol guneak: patio estaliak, patio irekiak, frontoi txikia, soinketalekua, haur parkea.
• Belardiak.
• Psikomotrizitate gela.
• Bikoizketarako gelak.
• Ingelesa gelak.
• Musika gela.
• Plastikako gelak (HH eta LH).
• Ikus entzunezko gela (HH).


Jarduerak

Jarduera osagarriak: ateraldiak, kanpaldiak...
Eskolaz kanpoko ekintzak: dantza, musika, musika tresnak, igeriketa, sukaldaritza...
Eskolako jaiak: eguberriak, inauteriak, Agate Deiçuna, Euskal Jaia, ekaineko jaia...
Ikasleen formakuntza: Teknologia berrien erabilera egokia, bide hezkuntza...
English Week (5. maila).
Aste txuria (6. maila).
Eskolako fanfarrea (5. eta 6. maila) eguberri eta inauterietako.
3. ziklokoen artean musika kontzertua.

Oinarrizko zerbitzuak

• Orientazio zerbitzuak: orientatzailea, logopeda, pedagogia terapeutikoko irakaslea.
• Jantokia.
• Garraioa (Badostain).
• Haurtzaindegia.


Konpromiso eta adierazleak

Elorri ikastetxeak kalitatezko hezkuntza zerbitzua eskaintzen du akreditatutako etengabeko hobekuntza sistema baten barnean, irakaskuntza-ikaskuntza prozesua giltzarria izanik. Horretarako hurrengo konpromiso eta adierazleak ezartzen ditu.

  Konpromisoak Adierazleak
1 Familiak, ikasleek jasotzen duten prestakuntza akademikoarekin pozik egotea Familien gogobetetzea, ikasleek jasotako prestakuntza akademikoaren mailari dagokionez batazbestekoa (>7).
2 Maila guztietan emaitza akademiko onak lortzea. Arlo guztiak gainditzen dituzten ikasleen kopurua %85 baino gehiago izan.
3 Ikasleekin emozioen kudeaketarako estrategiak, gatazken ebazpena eta trebetasun sozialak landu (familien ikuspegitik) Familien gogobetetzea ikasleek jasotako giza heziketarekin batazbestekoa (>7).
4 Familiak kalifikazio sistemarekin ados egotea Familien gogobetetzea, kalifikazio sistemari dagokionez batazbestekoa (>7).
5 Familiak tutoreengandik jasotako laguntzarekin pozik egotea. Familien gogobetetzea, tutoreengandik jasotako laguntzarekin batazbestekoa (>7).
6 Ikasleen banakako garapenaz familiak informatu. Ikasturtean zehar gutxienez 2 bilera burutu.
7 Kalitate sistema aitortu baten bidez ikastetxea kudeatzea (etengabeko hobekuntza bermatuz). Urtero auditoretza bat jaso.
8 Familiek ikastetxeko bizikidetza egoki baloratzea. Familien gogobetetzea ikastetxearen bizikidetzarekin batazbestekoa (>7).
9 Ikasleek ikastetxeko bizikidetza egoki baloratzea. Ikasleen gogobetetzea ikastetxearen bizikidetzarekin batazbestekoa (>7).
10 Irakasleek ikastetxeko bizikidetza egoki baloratzea. Irakasle diren langileen gogobetetzea ikastetxearen bizikidetzarekin batazbestekoa (>7).
11 Irakasle ez diren langileek ikastetxeko bizikidetza egoki baloratzea. Irakasle ez diren langileen gogobetetzea ikastetxearen bizikidetzarekin batazbestekoa (>7).
12 Ikastetxeko proiektuekin loturiko irakasleen talde prestakuntza burutzea. Talde prestakuntzan parte hartu duen irakasleriaren ehunekoa (>%90)

Zerbitzuen gutuna kudeatzea

Konpromisoak betetzeko bermeak

Kalitate kudeaketa sistemaren bidez, ikastetxeak konpromisoak betetzearen aldizkako jarraipen eta kontrola egiten du.
Helburuak ez betetzekotan, ikastetxeak badu dagozkion konponketa ekintzak hartzeko estandarizatutako prozedura.

Araudia

Gure zentrua eskeintzen dituen irakaskuntzen arautegi erregulatzailea Nafar Gobernuaren Hezkuntza Departamentuko web orrian dago:
http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/curriculos-y-normativa.


Zerbitzuaren erabilera arduratsua

Eskubideak

• Ikastetxean aktiboki parte hartzea eta hobekuntza proposamenak aurkeztea.
• Ikastetxeko jardueren inguruan modu argi, erabilgarri eta fidagarrian informatua izatea.
• Gaitasun eta behar ezberdinei erantzuten dion ikasketa arreta jasotzea.
• Portaera eta ikasketa errendimendua zuzen baloratua izatea.
• Informazio eta datu pertsonalak isilpeko informazio bezala tratatzea.

Betebeharrak

• Hezkuntza komunitateko kide guztiak eta ikastetxeko instalazioak errespetatzea.
• Klasera egunero eta garaiz etortzea.
• Ikastetxeak eskaintzen dituen prestakuntzarako aukerak era egokian aprobetxatzea.
• Ikasketetan ahalegintzea eta lan ohiturak garatzea.
• Familien eta irakasleriaren arteko lan koordinatua bultzatu.


Komunikazio mekanismoak

Iradokizunak, kexak eta erreklamazioak

• Tutoreekin eta zuzendaritzarekin harremana zuzena.
• Bideratzea: Zuzendaritza taldeak idatziz erantzutea.
• Erantzunarekin ados ez egotekotan, Hezkuntzako Zuzendaritza Orokorreko ikuskatze zerbitzuren bidez.
• Iradokizun postontziaren bidez.

Parte-hartze bideak

• Kide anitzeko organoak: Eskola Kontseilua
• Batzordeak: bizikidetza, ekonomia...
• Gogobetetze inkestak
• Ikastetxeko Gurasoen Elkartea
• Eskolaz kanpoko ekintzetan, jaiak, euskal jaia...

Komunikazio bideak

• Zuzendaritza taldea: idatziz edo elkarrizketen bidez.
• Irakasle, tutore edo orientazio zerbitzuarekin banakako elkarrizketak.
• Emaitza akademikoak: familiei buletina bidez.
• Eskolako web orria


Eguneratze data

2016-06-30
Nafarroako ikastetxeen kalitate sare bateko kideak gara. Gure kudeaketa sistemaren etengabeko hobekuntza bultzatzen dugu